PROGRAME
· After school
· Mother & baby
· Parenting
· Grădinărit
· SportDonează


CONTACT Asociația Pirita Children - Copiii din Pirita
str. Forestierilor, nr. 57
str. Iazului, nr. 2 (modul)
Baia Mare

piritachildren@yahoo.com
︎

Home

Despre noiAsociația Pirita Children a fost înființată în martie 2020, după o experiență de 4 ani de muncă voluntară, direct la firul ierbii, în cea mai săracă co
munitate marginalizată din Baia Mare, Pirita. Comunitatea Pirita este o așezare informală, formată din 67 de familii care trăiesc în colibe improvizate, fără acces la apă curentă sau electricitate. Adulții nu au educație și trăiesc din reciclarea fierului, a cartoanelor, plasticului pe care îl recuperează de pe rampa de gunoi a orașului, din cerșit sau creșterea animalelor.

În 2016 am derulat un program de vară, pentru copiii din Pirita, a cărui rezultate au fost: recensământul comunității, identificarea tuturor copiilor și evaluarea psiho-socio-educațională a acestora, înscrierea a 78 de copii la grădiniță, școală și programul ”A doua șansă”.

În 2017 am mediat între sistemul de învățământ și familiile copiilor, am obținut donații private pentru acoperirea nevoilor materiale și medicamente, am creat parteneriate pentru asigurarea de servicii sociale, de transport școlar și medicale, pentru menținerea în educație a celor 78 de copii.

În 2018 am atras donații în bani și am creat parteneriat public-private, pentru înființarea modulului cu dușuri și mașini de spălat, care deservește comunitatea.

În 2019 am atras o donație și un parteneriat cu Asociația belgiană Cross to Romania și primăria Baia Mare, pentru înființarea modulului sală de clasă, care deservește activitățile cu copiii.

În 2020 am atras donații, am creat pateneriate și am coordonat un grup de 16 voluntari pentru înființarea unei ”școli online”, astfel încât copiii din Pirita să nu fie marginalizați pe timpul pandemiei și să aibă acces la educația online.

În 2021 am implementat un proiect in parteneriat cu asociația Stea, finanțat de FDSC, prin care 24 de copii și familiile lor au învățat să grădinărească și să aibă un stil de viață mai sănătos.

Pe parcursul celor 5 ani, în perioada 2016-2021, am oferit constant sprijin cu temele de casă și pachete de sprijin cu rechizite, încălțăminte, îmbrăcăminte, medicamente, astfel încât copiii din Pirita să înceapă anul școlar cu demnitate.

Context:

În anii  90 s-au stabilit primele familii de romi, originari din cartierul Ferneziu sau localități din județul Sălaj și câteva de români la marginea vestică a municipiului Baia Mare.  Terenurile erau proprietăți private și o parte aparținând municipiului. În vecinătate se afla stația de epurare  a apelor uzate și unul dintre locurile de depozitare a sterilului provenit din exploatarea minereurilor, denumit de către localnici ”Pirită”. În ultimii 20 de ani comunitatea s-a extins și numărul membrilor a crescut, ajungând în prezent la aproximativ 250 de adulți și copii. În zona Pirită există câteva familii proprietari ai terenurilor pe care sunt construite locuințele (colibe improvizate), iar restul locuiesc în mod ilegal sau cu acordul proprietarilor. În anul 2012 a avut loc o acțiune de demolare a locuințelor improvizate, construite ilegal care a dus la mutarea definitivă a unor familii din zonă, dar în următorii ani populația a revenit la aceleași dimensiuni din trecut. În 2016, din poziția de consilier în cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, am avut (Costea Claudia, în prezent președinte al Asociației Pirita Children), inițiativa unui program de vară pentru copiii din Pirita și a formării unui grup de specialiști și voluntari care să militeze și să sprijine concret accesul la educație și la servicii medicale a tuturor celor 130 de copii din Pirita. Rezultatele activităților desfășurate direct în comunitate în perioada 2016-2020 au fost:  înscrierea tuturor copiilor într-o formă de școlarizare și la medicii de familie, întocmirea de acte de identitate și dosare pentru obținerea de beneficii sociale, obținerea a două microbuse școlare de la Primăria Baia Mare pentru transportul copiilor la școală, înființarea unui modul cu dușuri și a unui modul sală de clasă, direct în comunitate. Am contribuit la pregătirea și plata unui tată din comunitate, care a îndeplinit rolul de îngrijitor de copii, având responsabilitatea să se asigure că copiii sunt prezenți zilnic la școală și la alte activități organizate.

În ciuda eforturilor de dezvoltare comunitară și a pașilor înainte, atât adulții cât și copiii din Pirita, se confruntă în continuare cu discriminare și rasism din partea populației majoritare, cu riscul majore de îmbolnăvire din cauza mediului în care muncesc și trăiesc, cu riscul de eșec și abandon din educație și piața muncii.


Mai multe despre Pirita: 
http://www.documentaria.ro/content/pirita-mircea-restea
https://www.youtube.com/watch?v=SNpybTi6-mw
https://www.dor.ro/oamenii-de-pe-pirita/
https://www.dor.ro/samuel-un-portret/
https://www.dor.ro/pirita-anul-copiilor-de-la-1b/